Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

„Iată icoana! Maica Domnului a trecut la cele veșnice. O înconjoară Apostolii, care se tânguiesc. Pe loc Se pogoară însă Domnul, înconjurat de îngeri de toți sfinții, și primește în brațele Sale preacuratul ei suflet. Așa a fost Maica Domnului. Ea este însă și Maica noastră, a tuturor, și a înnoit această cale de mutare din viața aceasta în cealaltă, ca în urma ei să se strămute mai apoi la Dumnezeu, pe aceeași cale, și toți apropiații ei, și ca la vremea potrivită să poată mărturisi: «Iată eu și copiii mei!»” (Sfântul Teofan Zăvorâtul, Predici, Ed. Sophia, Buc., 2009)

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată de mai multi teologi drept «Paștele verii», fiind sărbătoarea cea mai cunoscută în popor din acest anotimp și cea mai importantă din cele închinate Născătoarei de Dumnezeu. În această zi, ortodocșii sărbătoresc atât moartea și îngroparea, cât și învierea și înălțarea la cer a Maicii Domnului.

Asemănările dintre cele două mari praznice împărătești sunt exprimate în modul cel mai evident la nivel liturgic. În acest sens, Maica Domnului este singura dintre Sfinții Bisericii Ortodoxe care are o rânduiala liturgică a punerii în mormânt asemenea cu cea a Mântuitorului Iisus Hristos.

Credincioșii care participă la Slujba Vecerniei Adormirii Maicii Domnului retrăiesc parcă o nouă Sâmbătă Mare din Săptămâna Patimilor. În biserică se cântă imne precum Prohodul și Binecuvântările Maicii Domnului, iar Epitaful Maicii Domnului este purtat în procesiune împrejurul locașului de cult.

Obiceiuri de Sfânta Maria

Sfânta Maria Mare (Adormirea Maicii Domnului) este prăznuită în fiecare an la 15 august. În dimineata acestei zile, femeile merg la biserică și împart struguri, prune și faguri de miere. Apoi, femeile merg în cimitir și tămâiază mormintele rudelor.

Ciobanii coboară oile de la munte (La Sântamaria Mare / Tulesc oile la vale!), bărbații își schimbă pălăria cu căciula, se interzice scăldatul în apa râurilor spurcată de cerb și dormitul pe prispă sau în târnațul casei.

De Sfânta Marie, fetele purtau o plantă numita «năvalnic», care avea puterea să aducă pețitori.

Dacă în apropierea zilei Sfintei Marii înfloreau trandafirii, era un semn că toamna va fi lungă.

În sudul țării se angajau pândarii la vii și se luau măsuri de protecție magică a podgoriilor împotriva păsărilor.

De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea până la intrarea în postul Crăciunului. În această zi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă.

Perioada dintre cele două Sântămării, Sântamaria Mare (15 august) și Sântamaria Mica (8 septembrie), era considerată perioada cea mai potrivită pentru semănăturile de toamnă.

În această zi erau adunate ultimele plante de leac.

În perioada postului Sfintei Marii fetele își cos costume speciale, lucrate numai în alb, pentru pelerinajul din zilele de 14-15 septembrie la mănăstirile care poartă hramul Sfânta Maria (Ciosa, Nicula, Moisei, Mănăstirea Hodoș Bodrog, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Tismana, Rohia, Bixad, etc).” (CrestinOrtodox.ro)


„Maria - din ebraică: cea iubită, cea îndrăgită, acest nume fiind cel mai răspândit şi mai drag nume folosit de credincioşii ortodocşi.

Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să poarte acest sfânt nume, ce arată dragoste, ocrotire şi smerenie, căci doar cel simplu, iubitor şi smerit poate fi îndrăgit şi iubit de cei din jur. «Iubirea! Este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca până la El.» - Michelangelo Buonarotti.

Derivate: Mari, Mariana, Măria, Mărioara, Măriuţa, Mariţa ş.a.

Maria este unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea după trup a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos.

Maica Domnului este pentru creştini icoana dragostei fără sfârşit, ea rugându-se fără încetare pentru noi, oamenii. Este o pildă vie de sfinţenie, de bunătate şi smerenie. Să nu treacă o zi din viaţa noastră în care să nu fi înălţat o rugăciune Maicii Domnului, de mulţumire, de slavă, cu recunoştinţă în suflet pentru tot ajutorul ei.

Sărbătorile cele mai importante închinate Maicii Domnului sunt: Naşterea Maicii Domnului (numită popular Sfânta Maria mică) - 8 septembrie; Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - 21 noiembrie; Bunavestire - 25 martie; Adormirea Maicii Domnului (numită popular Sfânta Maria mare) - 15 august.

Calendarul creştin mai cinsteşte şi alţi sfinţi şi sfinte - peste 30 - ce poartă acest cinstit nume.” (Leon Magdan, Numele meu - mic dicționar ortodox, Editura Corint Turism, București, 2004, p. 24)


Tropar la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

„Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre.”Data: marţi 14 august 2018
Loading...