Termenul de „ura” exprima un sentiment subiectiv care va fi greu de definit

În opinia subsemnatei, termenul de „ura” exprima un sentiment subiectiv care va fi greu de definit ?i încadrat în anumi?i parametrii pentru ca legea sa fie clara, concreta ?i sa poata fi pusa în aplicare. în acest sens, textul legal va purta interpretari foarte largi. Apreciez ca termenul în sine este vag pentru un text normativ. A?a cum nu se poate impune un act normativ bazat pe sentimentul de „iubire”, consider ca ?i termenul de „ura” are un pronuntat caracter subiectiv, greu de definit pentru ca textul legal sa fie clar ?i previzibil în aplicarea sa


https://senat.ro/LegiProiectAdmin.aspx?Cod=21294

Data: vineri 29 iunie 2018
Autor: Alex Toader
Loading...